O škole

Základní umělecká škola v Dačicích vznikla jako právní subjekt 1. 1. 1995 a navázala tak na Lidovou školu umění a Městský hudební ústav, který byl založený v roce 1949. Sídlo školy bylo často měněno a současně se pro výuku využívaly prostory i v několika budovách ve městě. V září roku 2002 byla zahájena výuka v nově postavené moderní budově školy. 

Mnozí absolventi ZUŠ Dačice rozvíjí to, co se zde naučili, při studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. ZUŠ Dačice patří mezi významné tvůrce kulturního dění nejen v našem městě, ale i v širokém regionu, a zároveň funguje jako garant umělecké vzdělanosti mládeže.

ZUŠ Dačice, to není jen 75 let bohaté historie, to je i současnost, ale hlavně budoucnost této významné instituce, která neodmyslitelně patří k Dačicím a jeho regionu. Co tedy popřát dačické „ZUŠce“ do budoucna? Přejme jí, aby ji přátelská atmosféra, tvůrčí duch a vysoký odborný a společenský kredit provázely po další desetiletí její existence.