Orchestry, soubory a pěvecké sbory na naší škole

Dechový orchestr ZUŠ Dačice, dirigent Ondřej Vaněk

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve školním roce 2021/2022 vzniká v rámci naší školy nové hudební těleso s názvem Dechový orchestr ZUŠ Dačice. Kapela má celkem dvacet šest členů z řad žáků hudebního oboru a chodí sem vypomáhat také jejich pedagogové. Flétny, klarinety, fagoty, saxofony, trumpety a bicí – takové je nástrojové obsazení tohoto souboru. Repertoár tvoří lehčí aranžmá filmových melodií nebo úpravy známých skladeb, například od skupiny Beatles, Michaela Bublého a dalších. Pod vedením dirigenta, pana učitele Ondřeje Vaňka, vystupuje tento žákovský orchestr na akcích organizovaných školou, jako jsou koncerty žáků (Podvečerníčky), ZUŠ OPEN, na vánočních představeních pro dačické školy a při dalších příležitostech. Toto hudební seskupení mladých muzikantů je velmi úzce provázáno s  Městským dechovým orchestrem Dačice, v němž pak mohou žáci pokračovat ve své hudební dráze.

_____________________________________________________________

Městský dechový orchestr Dačice, dirigent Ondřej Vaněk a Stanislav Kamínek

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Počátky tohoto orchestru sahají do roku 1964, kdy jej při Lidové škole umění založil její tehdejší ředitel Bohumír Růžička. V roce 1971 orchestr svoji činnost na několik let ukončil. Obnoven byl v roce 1976 a v jeho čele tehdy stáli Zdeněk Míchal a Milan Kubek. V letech 1987 - 1996 řídil orchestr Ivan Fišer. Po něm převzal vedení opět Milan Kubek, který orchestr řídil do roku 2018. V současné době hraje MDO pod taktovkou Ondřeje Vaňka a Stanislava Kamínka. Orchestr má ve svém repertoáru skladby koncertní, taneční hudbu, ale i tradiční lidovku. Do svého programu často zařazuje skladby domácích dačických autorů, Vladimíra Fuky a Rudolfa Urbance. V orchestru účinkuje čtyřicet mladých hudebníků. Jádro tvoří současní žáci ZUŠ Dačice, s nimiž si rádi zahrají i žáci bývalí. MDO Dačice se kromě koncertní činnosti zúčastňuje i řady soutěží a přehlídek. Mezi jeho největší úspěchy patří 8. místo na německém poháru v Alsfeldu v r. 1991 a 3. místo v národním kole soutěže ZUŠ v Kolíně v r. 1998. V roce 2012 obsadil orchestr 5. místo v celkovém pořadí mezinárodního festivalu dechových orchestrů ve španělském Malgrat de Mar. V roce 2014 získal MDO Dačice v ústředním kole soutěže ZUŠ Zlaté pásmo v kategorii II.c a v roce 2017 si z Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů v Ostravě přivezl Stříbrné pásmo ve střední třídě. Hudební produkce orchestru se neomezuje pouze na území České republiky, MDO v minulých letech vystupoval také i v zahraničí, například v Polsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Francii a v bývalé Jugoslávii. Vedle příležitostných vystoupení se orchestr účastnil řady i významných festivalů. Za všechny jmenujme festivaly dechových hudeb ve Vimperku, Štětí a ve Zlíně.Orchestr byl také spolu s Městem Dačice pořadatelem známého dačického hudebního festivalu s názvem Slavnosti orchestrů - Fest Band. V rámci přeshraniční spolupráce MDO často vystupoval s rakouskými  Musik Kapelle Langau,  Musik Verein Aigen, Blasmusik Thaya a s orchestry ze zahraničních partnerských měst, jmenovitě ze švýcarského Urtenen-Schönbühl a rakouského Gross-Siegharts. Velký počet svých vystoupení doma i v zahraniční úspěšně absolvoval také s dačickými mažoretkami z Domu dětí a mládeže Dačice. V současné době MDO velmi úzce spolupracuje s Městem Dačice i s dalšími organizacemi, spolky a institucemi v Dačicích a v přilehlém regionu. Koncertuje a vystupuje zejména u příležitosti řady oslav, výročí a svátků.

_____________________________________________________________

Dětské pěvecké sbory ZUŠ Dačice, vyučující Ivana Barešová a Vendula Nekulová

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dačický dětský sbor založil v roce 1997 pedagog a sbormistr v jedné osobě, pan Vítězslav Hergesel. Již o dva roky později na sebe upozornil v rámci regionální soutěže dětských pěveckých sborů a od roku 2000 se pravidelně účastnil národních sborových přehlídek, kde získával ocenění odborné poroty. V práci s mladými zpěváky mu pomáhala jeho dcera Anežka Hergeselová, která příležitostně sbory také dirigovala a zároveň vedla jejich hlasovou výchovu (přípravu). 
 Pěvecké sbory mají na svém kontě celkem pět vydaných CD:
 Kvítek (2007)
 Červánek (2010)
 Kvítek (2011)
 Písničky o zimě (2016)
 Vánoční Kvítek a Musica Bohemica (2016)
Po odchodu pana Hergesela, změnách na sbormistrovském postu a covidovém úpadku se v současné době snažíme navázat na vynikající práci našich předchůdců a sborový zpěv na ZUŠ Dačice nadále rozvíjet.  S radostí můžeme konstatovat, že počet dětí, které jsou rozděleny do čtyř samostatných oddělení, v letošním školním roce přesáhl číslo šedesát. 

 Plamínek

 

Plamínek je nejmladším sborovým oddělením a je určen dětem předškolního věku. Děti  se schází jednou týdně a vzhledem k jejich věku je výuka vedena z velké části hravou formou. Malí zpěváci se učí nejen základy hlasové výchovy, ale důraz je kladen na pohybové a rytmické činnosti. „Plamínci“ vystupují na sborových koncertech, Podvečerníčcích a v místních domovech seniorů. 

 Pramínek

 

Pramínek je sborovým oddělením zaměřeným na děti z prvních a druhých tříd základních škol. K výuce se schází jednou  týdně. Hravou formou se děti seznamují s hudební naukou, prohlubují si základy hlasové výchovy, techniku správného dýchání a rytmických dovedností. Podobně jako Plamínek i „Pramínci“ účinkují na sborových koncertech, Podvečerníčcích a v místních domovech seniorů.

 Červánek

Červánek je nejstarším přípravným oddělením a zaměřuje se děti třetích až pátých ročníků základních škol. Žáci mají výuku jednou týdně v počtu dvou hodin. Vedle práce na dokonalém zvládnutí jednohlasu zpívají i dvojhlasé písně. Výuka je vedena tak, aby v dětech probouzela radost ze společného zpívání. Děti se dvakrát do roka účastní víkendových soustředění, v rámci nichž se připravují na koncertní repertoár. Neméně důležitým cílem těchto akcí je utužení kolektivu a vytvoření vzájemných přátelských vazeb. „Červánci“ účinkují na sborových koncertech, koncertech s Vánoční kapelou, na ZUŠ OPEN, Živém Betlémě a účastní se motivačních soutěží odpovídajících dané věkové kategorii.

 Kvítek

 Koncertní sbor Kvítek je nejvyšší metou pěveckých sborů na ZUŠ Dačice. Pokud žák v šesté třídě základní školy splní nastavená kritéria, stává se jeho členem. V současné době prezentují „Kvítci“ na svých vystoupeních tříhlasé úpravy písní a skladeb klasického, ale i populárního repertoáru. Důležitým posláním sboru je jeho koncertní činnost na „domácí půdě“ a také účast na soutěžích. Společně s Červánkem se i Kvítek účastní již výše zmíněných pěveckých soustředění, kde kromě tvorby repertoáru a přípravy na vystoupení utužují mladí zpěváci vztahy mezi sebou. Činnost sboru organizačně a finančně zajišťuje občanský spolek s názvem  Kruh přátel Dačického dětského sboru. Velkou finanční podporou pro pěvecké sbory je rovněž město Dačice, které každoročně přispívá na jejich provoz a na koncertní činnost.
Všechny pěvecké sbory řídí sbormistryně Ivana Barešová, na klavír doprovází korepetitorka Vendula Nekulová.

__________________________________________________________

Kytarové soubory, vyučující Jana Poláková

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ve školním  2022/23 působí na ZUŠ Dačice několik kytarových souborů. Jejich repertoár je pestrý, zahrnuje skladby od renesančních tanců až po úpravy populárních písní. Kromě školních Podvečerníčků a třídních večírků soubory vystupují také např. na nádvoří zámku při akci ZUŠ OPEN, každoročně se úspěšně účastní krajské soutěžní přehlídky Zlivská kytara ve Zlivi a již několik let také někteří členové souborů jezdí na podzimní Jihočeský kytarový festival do Nových Hradů, kde se zapojují do hry v orchestru společně s dalšími žáky z jiných ZUŠ.

_________________________________________________________

Trumpet Company, vyučující Evžen Mašát

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Taneční orchestr ZUŠ Dačice, vyučující Miloš Doležal

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZUŠ Dačice patří mezi moderní umělecké školy, které žákům nabízí také uplatnění v souborech se zaměřením na populární hudbu. Taneční orchestr vystupující pod názvem 7 PM Rock Band je ve své podstatě mladá rocková kapela, která má v současné době nastudovaný repertoár o délce přesahující 60 minut a využívá výborného moderního zázemí naší školy. Standardní nástrojové obsazení souboru jsou dva hráči na el. kytaru, hráč na basovou kytaru, hráč na bicí soupravu, hráč na klávesové nástroje, hráč na saxofon a zpěvák nebo zpěvačka se zaměřením na populární zpěv. Všechny tyto obory je v současné době na ZUŠ Dačice možné studovat a žáci těchto oborů tak mohou najít v rámci studia na naší škole uplatění právě v tomto uskupení, jehož sestava se v průběhu let postupně obměňuje. Soubor 7 PM Rock Band příležitostně vystupuje také s hostující dechovou sekcí složenou z žáků a pedagogů naší školy. Na školních i mimoškolních akcích si tak můžete vyslechnout písně od interpretů jako The Beatles, Queen, The Police, Bryan Adams, Journey, Tom Petty, Bruce Springsteen, Duran Duran, My Chemical Romance, Huey Lewis and the News (a dalších) v podání našich rockově a popově založených mladých muzikantek a muzikantů. Tato skupinová výuka se zaměřuje nejen na samotnou uměleckou činnost a pravidelné koncertování, ale také na všechny ostatní oblasti, které jsou nezbytné pro úspěšné vedení hudební skupiny. Žáci se tak zároveň naučí také smyslu pro zodpovědnost, udržení kreativní atmosféry v kolektivu, výborné komunikaci či třeba i manažerské práci, která je vybraným žákům při vedení souboru částečně svěřena.