Informace

Vážení rodiče,

   jak jistě víte, v pondělí 25. května se naše škola dále otevírá i pro výuku kolektivních předmětů (výtvarný obor, hudební nauka, sborový zpěv, soubory a orchestry). Účast dětí na výuce ve škole je dobrovolná a výuka bude probíhat za zvýšených hygienických opatření na základě směrnic MŠMT s názvem Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol do konce školního roku 2019/2020 (viz. dokument na www.zusdacice.cz / DOKUMENTY/Pro rodiče).

Považujeme tedy za důležité Vás seznámit s tím, jak konkrétně bude u nás kolektivní výuka organizována:

Výtvarný obor

- Začátek výuky se u jednotlivých skupin nemění
- Kratší doba výuky – 90 minut
- Výuka bude probíhat bez přestávky, žákům nebude dovoleno přinést si s sebou jídlo na svačinu, mohou si přinést pouze pití
- Žáci se nebudou převlékat a přezouvat v šatně, ale ve své učebně
- Příchod žáků do školy – žáci použijí přímý vstup do učeben ze zahrady (venkovní terasa školy)
- Při vstupu do tříd a na konci výuky si žáci vydezinfikují ruce (dezinfekční prostředky jsou k dispozici v každé učebně)
- Dezinfekce rukou bude i po použití WC, na které žáci budou odcházet po jednom
- Lavice a pracovní pomůcky budou v učebnách uzpůsobeny tak, aby vyhověly směrnici o ochraně zdraví a provozu v ZUŠ (MŠMT)
- Žákům nebude dovoleno volně se pohybovat po společných prostorách školy (chodby, atrium, šatna, WC)
- Po skončení výuky žáci co nejrychleji opustí budovu školy
- Žáci, kteří na výuku přijedou dříve, počkají na její začátek ve své učebně v lavici

Hudební nauka
- Začátek výuky se nemění
- Před začátkem výuky si vyučující přijde pro žáky (krček), žáci si odloží věci v šatně, na konci výuky je vyučující odvede ke vchodovým dveřím

Sborový zpěv
- Začátek výuky se nemění
- Před začátkem výuky si vyučující přijde pro žáky (krček) a odvede je hlavním schodištěm do druhého patra, žáci se před učebnou sborového zpěvu převléknou a jdou do učebny
- Po skončení výuky vyučující odvede žáky ke vchodovým dveřím

Komorní, souborová a orchestrální hra

- Před začátkem výuky si vyučující přijde pro žáky (krček), žáci se s vyučujícím odeberou do učeben, po skončení vyučující odvede žáky ke vchodovým dveřím

Důležité upozornění: ti žáci, kteří půjdou do školy poprvé v pondělí 25. května, musí při příchodu odevzdat svému vyučujícímu Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, jinak se nebudou moci výuky účastnit. Žák toto prohlášení odevzdá pouze jednou, a to při první návštěvě školy.

Důležité: Do konce školního roku je z organizačních důvodů zrušeno odvádění žáků z obou základních škol !

Vážení rodiče, možná vám některá výše uvedená opatření budou připadat přísná nebo zbytečná. Věřte prosím, že naší snahou je dodržet všechny směrnice vydané MŠMT a zajistit tak maximální ochranu vašich dětí před nákazou. Děkujeme za pochopení.

Josef Mochar, ředitel školy

--------------------------------

Vážení rodiče,

v pondělí 11. května se naše škola otevírá pro individuální výuku. Od tohoto data bude vyučování zatím probíhat pouze na hudebním oboru, a to v individuální hře na hudební nástroj, sólovém zpěvu a v individuálních konzultacích absolventů výtvarného oboru.

Účast vašich dětí ve škole je až do konce školního roku dobrovolná, proto vás v nejbližší době budou kontaktovat učitelé s dotazem o způsobu další výuky (distanční způsob, nebo s přítomností žáka ve škole). Tato informace je pro nás důležitá z důvodu další organizace chodu školy.

Pokládáme za důležité vás informovat o tom, že podle materiálu MŠMT, který jsme obdrželi 4.5.2020, bude výuka probíhat za zvýšených hygienických opatření - dokument Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020 (ke stažení v rubrice Dokumenty / Pro rodiče). Zde také naleznete dokument s názvem Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Oba výše uvedené dokumenty si prosím prostudujte a vyplněné Čestné prohlášení odevzdá žák při první návštěvě svému vyučujícímu (formulář bude k dispozici i na stole před vstupem do budovy).

Pokyny k organizaci výuky v ZUŠ Dačice od 11. 5. 2020 (pouze individuální výuka):

- budova školy nebude volně přístupná - dveře u kódovacího zařízení pro vstup do školy (atria) budou zamčené
- žáci vyčkají příchodu vyučujícího před vstupem do školy (atria)
- vyučující si žáka vyzvedne dle naplánovaného času výuky a uzamkne dveře do školy
- před vstupem do školy použije žák dezinfekční prostředek umístěný u vchodových dveří do školy (atria)
- v šatně se žák přezuje a s vyučujícím odejde do učebny
- v každé učebně bude k dispozici dezinfekční prostředek
- po skončení výuky odvede vyučující žáka ven a zamkne za ním dveře
- ve společných prostorách a učebnách je nošení roušek specifikováno v materiálu MŠMT 

Zahájení kolektivní a skupinové výuky (výtvarný obor, hudební nauka, pěvecké sbory, komorní hra, soubory) bude v pondělí 25.5.2020. O její organizaci vás budeme informovat.

Důležité: Do konce školního roku je z organizačních důvodů zrušeno odvádění žáků z obou základních škol !

Josef Mochar, ředitel školy

................................................................................................

Informace pro zájemce o studium:

Naši milí prvňáci, jsme velmi rádi, že vaše cesta k uměleckému vzdělávání začíná právě v naší škole. Ještě než se stanete našimi žáky, přečtěte si za pomoci vašich rodičů následující řádky.

 V naší škole se můžete vzdělávat na dvou oborech – hudebním a výtvarném. Jinými slovy, naučíte se hrát na hudební nástroj, zpívat, kreslit, malovat, modelovat, stanete se členy instrumentálních a pěveckých souborů, budete jezdit na soutěže, na exkurze a mnoho dalšího.

Ti z vás, kteří se rozhodnou pro hudební obor, začnou navštěvovat hodiny hry na hudební nástroj a hodiny hudební nauky. Výuka obou těchto předmětů probíhá jednou týdně po jedné vyučovací hodině, která trvá 45 minut. V pondělí druhého září přijďte s rodiči k nám do školy. Od půl deváté ráno až do poledne vám budou k dispozici všichni učitelé, s nimiž se domluvíte na všem ohledně vaší výuky. Pokud se jedná o hodiny hudební nauky, můžete si vybrat, jestli chcete výuku tohoto předmětu navštěvovat v pondělí u paní učitelky Vejmelkové nebo ve středu u paní učitelky Leitkepové. Středeční hodinu hudební nauky bychom doporučovali hlavně těm z vás, kteří jste se rozhodli navštěvovat pěvecký sbor Pramínek pod vedením paní učitelky Barešové. Ten bude také ve středu a bude trvat stejně dlouho, jako hodina nástroje a nauky, tedy 45 minut. Pro vás, kteří chodíte do mateřské školy a chtěli byste navštěvovat hudební obor na naší škole, je možné stát se členy pěveckého sboru Plamínek.  Co si vzít s sebou na výuku? Dobrou náladu, úsměv, přezůvky a psací potřeby.

Vy, kteří si zvolíte výtvarný obor, budete mít výuku jednou týdně buď v pondělí pod vedením paní učitelky Zedínkové,nebo ve středu s panem učitelem Čajkou. Délka "výtvarky" je v rozsahu dvou vyučovacích hodin, tedy 90 minut. Výuka na výtvarném oboru probíhá ve skupinách, takže výtvarně tvořit vás bude v jedné skupině kolem dvanácti.  S sebou si vezměte kromě dobré nálady a úsměvu přezůvky, svačinu a plášť, vyrobený nejlépe ze staré košile s dlouhými, gumičkou obroubenými rukávy. Ten si necháte ve škole, abyste ho nemuseli pokaždé nosit do školy.

Aby si vaši rodiče nemuseli dělat starost s tím, kdo z nich vás odvede po vyučování na základní škole k nám, mohou vás pravidelně, vždy každé pondělí a středu ve 12:45 hodin, vodit pedagogové z naší školy, a to ze ZŠ B. Němcové a ZŠ Komenského – pracoviště Bratrská. Tato nabídka platí pouze pro rodiče vás – prvňáků. Pokud budou mít vaši rodiče o tuto službu zájem, ať vyplní, vytisknou a přinesou formulář s názvem Souhlas s pedagogickým doprovodem do ZUŠ Dačice (najdete ho na našich webových stránkách), ve kterém uvedou vaše jméno a přijímení, školu, den, kdy budete navštěvovat naši školu, a souhlas s tím, že budete chodit s námi. Tuto skutečnost musí rodiče také nahlásit vyučujícímu v základní škole, případně ve školní družině. 

Milí prvňáci, to je zatím vše, další informace se dozvíte na začátku školního roku. Pokud byste po přečtení tohoto textu měli jakýkoliv dotaz nebo připomínku, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonu 384 420 275.

Těšíme se na Vás!